Ogród to bezpieczna i przyjazna człowiekowi przestrzeń, wolna od czynników powodujących stres i niepokój. Przywraca nam poczucie ładu i bezpieczeństwa, chroni prywatność osób zmagających się z chaosem i niepokojem, które są następstwem choroby czy niepełnosprawności.

Projekt ogrodu hortiterapeutycznego

Co to jest hortiterapia?

Hortiterapia jest aktywnym procesem terapeutycznym kierowanym przez specjalistę. Przebiega w ramach ustalonego programu i polega na zaangażowaniu konkretnego pacjenta specjalnie wyszukanymi i dobranymi dla niego metodami w pracę z odpowiednimi elementami przyrody tak, aby osiągnąć określone i udokumentowane cele leczenia, wykorzystując przy tym biofilny charakter człowieczego wnętrza.

Obecnie, hortiterapię praktykuje się na całym świecie i uznaje się ją jako skuteczne narzędzie wspierające rehabilitację osób w każdym wieku.

Kiedy się ją stosuje?

Jest ona stosowana w szkołach specjalnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w programach pomocowych dla młodzieży, w domach opieki, szpitalach, hospicjach, schroniskach dla bezdomnych, domach samotnej matki, ośrodkach uzależnień, szkołach, ośrodkach zdrowia psychicznego, ogrodach botanicznych i wielu innych.

Hortiterapia to także cały wachlarz cennych zabiegów ukierunkowanych przez terapeutę i adresowanych dla każdej z grup beneficjentów, od rodzica z dzieckiem, grupy kobiet, mężczyzn, młodzieży, seniorów, dzieci, przyjaciół i innych.

Jak działa hortiterapia?

Poprzez celowe bodźcowanie konkretnych receptorów ciała, prowadzi ona w pierwszej kolejności do pobudzenia, a w kolejnej fazie do relaksacji i wyciszenia. Usprawnia jednocześnie procesy myślenia, pomaga w nawiązaniu nowych przyjaźni, dostarcza pozytywnych emocji, daje możliwości rozwoju i zwiększa kreatywność, co daje nam większą pewność siebie.

Hortiterapia daje wymierne korzyści, gdyż pozwala na uzyskanie dobrego samopoczucia, ale jest i pomocna w pokonywaniu wielu problemów z którymi boryka się nasze społeczeństwo w obecnej chwili, takich jak wykluczenie społeczne, otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia, nowotwory, choroby psychiczne, uzależnienia i inne.