Przykłady realizacji ogrodów dla instytucji oraz zagospodarowania terenu wokół budynków firm.